Kjernekonsept

Enterprise Spirit Foretaksprinsipper
● Excellence ● Kreditt først
● Oppdatering ● Service Supreme
● Lage ● Teknologiledning
● Innovasjon ● Kvalitetsløfte
Ledelse Enterprise Oppgave
● Arbeidskraft som grunnkapital ● Gjør det bedre fra det beste
● Gjør forretninger velstående av vitenskap og teknologi ● Lag nye kvalitetsprodukter
● Perfekt standardisert styring ● Vinn suksess hånd i hånd med kundene